Mikä on Web-kaavinta? - Semalt selittää BeautifulSoupin roolin Web-kaavailussa

Web-sivut on rakennettu tekstipohjaisilla ohjelmointikielellä, kuten HTML ja XHTML. Ne sisältävät runsaasti tietoa kuvien, videoiden ja tekstin muodossa. Kaikki verkkosivut on suunniteltu ihmisille ja ovat merkityksettömiä automaattisille robotille. Yritykset, kuten Google ja Amazon AWS, tarjoavat erilaisia web-kaavinpalveluita , ohjelmistoja, tekniikoita ja työkaluja työn helpottamiseksi. Jotkut näistä työkaluista ovat ilmaisia, kun taas toisten hinnat ovat 20–2000 dollaria.

Mitä on verkkokaappaus?

Verkkokaappaus on käytäntö tietojen poimimiseen eri verkkosivustoilta, ja webin indeksointi on yksi sen pääkomponenteista. Kun tiedot on haettu, ne voidaan jäsentää tai alustaa vaatimusten mukaan. Web-kaavintyökalut kopioivat tiedot laskentataulukoihin tai lataa ne kiintolevylle offline-käyttöä varten.

BeautifulSoupin rooli web-kaavailussa:

Jotkut yritykset käyttävät Python-pohjaisia kirjastoja tietojen kaavuttamiseen . He havaitsevat eri verkkosivut, keräävät hyödyllistä tietoa, kaappaavat sen oikein ja lataavat kiintolevylle. Jopa jotkut verkkokaapimet riippuvat tekniikoista, kuten DOM-jäsentäminen, BeautifulSoup, Scrapy ja Lxml, datan kaapimiseen oikein. Joissain tapauksissa haluttuihin tietoihin pääsee käsiksi ja ne voidaan kaadata tavallisilla tekniikoilla ja työkaluilla. Tällaisissa tilanteissa BeautifulSoup on oikea kehys sinulle.

Verkkosivun tärkeimmät komponentit:

Ennen kuin kaapamme tietoja BeautifulSoup-sovelluksella, tarkistakaamme verkkosivun eri komponentit. Verkkosivulla on neljä pääkomponenttia: HTML, CSS, JS ja Images. HTML sisältää sivun pääsisällön. CSS: ää käytetään tyylien lisäämiseen sivulle ja sen näyttämiseksi hyvältä. JS tai JavaScript lisää verkkosivulle ainutlaatuisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Huomaa, että kuvat saattavat sivun näyttämään vilkkaalta. Yleisimmät kuvat ovat PNG ja JPG.

Pura tietoja HTML-asiakirjoista BeautifulSoup:

BeautifulSoupilla on mahdollista poimia tietoja HTML-asiakirjoista tai PDF-tiedostoista. HTML (Hyper Text Markup Language) on kuuluisa kieli, jota käytetään verkkosivujen luomiseen ja rakentamiseen. Aivan kuten Python, HTML on merkintäkieli, joka kertoo selaimelle, kuinka verkkosivuston sisältö asetetaan. HTML: n avulla voit luoda kappaleita ja antaa tekstin hienon ilmeen. Voit sitten tallentaa tietosi eri muodoissa.

1. Pyyntökirjasto:

Ensinnäkin, sinun pitäisi ladata verkkosivuja käyttämällä Pyynnöt-kirjastoa. Tämä auttaa sinua lataamaan HTML-tekstiä ja kuvia helposti.

2. jäsentäkää sivu BeautifulSoup-sovelluksella:

Voit nyt BeautifulSoup-kirjaston avulla jäsentää HTML-tekstiä ja Web-asiakirjoja. BeautifulSoup on Python-paketti, joka luo jäsennyspuita ja jota käytetään tietojen poimintaan HTML-asiakirjoista. Sitä on saatavana sekä Python 2.6: een että Python 3: een.

Eri tunnisteet, joista sinun pitäisi tietää:

Erilaisia web-kaavailussa käytettyjä tunnisteita ovat lapsi, vanhempi ja sisar. Lapsi on tunniste vanhemman tunnisteen sisällä. Vanhempi on tunniste, joka on kääritty lapsitunnisteen ympärille, ja sisarus on merkki, joka sijoitetaan vanhemman tunnisteen sisään, mutta sen sijainti eroaa lapsitunnisteesta.